The Science for Population Protection

SLOŽENÍ REDAKČNÍ RADY

Předseda redakční rady

  • ředitel Institutu ochrany obyvatelstva

Členové redakční rady

  • doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.

    VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra ochrany obyvatelstva – vedoucí katedry

  • prof. Ing. Milan Oravec, PhD.

    Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta - bezpečnostní expert

  • prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.

    Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, Ústav ochrany obyvatelstva – ředitel

Administrace