The Science for Population Protection

HISTORIE ČASOPISU

V první dekádě tohoto století se ve zvýšené míře projevily jak ve světě, tak také v rámci středoevropského regionu, včetně České republiky, tendence komplexněji chápat problematiku bezpečnosti v globálním měřítku, a to se zaměřením zejména na ochranu obyvatelstva před mimořádnými událostmi a krizovými situacemi. Periodikum, které by se touto obsáhlou a širokospektrální problematikou zabývalo, zde dosud chybělo. Proto v roce 2008 zahájil Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč vydávání časopisu The Science for Population Protection.

Od svého počátku je časopis zaměřen na prezentaci původních vědeckých prací, zaměřených na vědu o bezpečnostní problematice, přispívajících k rozvoji poznatků o udržování rovnováhy mezi bezpečím a nebezpečím zejména v oblasti bezpečnostní politiky, politologie, veřejné správy, požární ochrany, civilní ochrany, ochrany obyvatelstva, ochrany kritické infrastruktury včetně informačních systémů, bezpečnostní techniky a bezpečnostních technologií z pohledu sociálních, informačních, lékařských, vojenských, technických, přírodních, právních, historických i jiných věd.

Časopis se postupně v rámci svého oborového zaměření vyprofiloval jako periodikum zabývající se zejména tematickými okruhy bezpečnostní prostředí a bezpečnostní politika; ochrana obyvatelstva, krizové řízení a kritická infrastruktura; vzdělávání v oblasti bezpečnosti; bezpečnostní výzkum.

V současnosti vycházejí dvě čísla časopisu ročně.

Administrace