The Science for Population Protection

REDAKČNÍ RADA

Redakční rada časopisu The Science for Population Protection je výkonným orgánem vydavatele. Její členové jsou jmenováni Vědeckou radou generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky. Redakční rada je složena z předních odborníků z řad bezpečností komunity.

Redakční rada zejména projednává vydavatelský plán, stanovuje standardy pro zpracování příspěvků, posuzuje příspěvky, doporučuje předsedovi redakční rady recenzenty pro anonymní recenzní řízení a projednává další opatření zásadního významu pro vydavatelskou činnost.

Složení redakční rady Statut redakční rady
Administrace