The Science for Population Protection

PRO AUTORY

Obsah časopisu tvoří vědecké články, odborné články, informace a ostatní příspěvky.

Vědecký článek a jeho struktura

Obsahuje informace vycházející z původního výzkumu.
Struktura článku zahrnuje zejména vymezení předmětu příspěvku a úvod do problematiky; seznámení se stavem řešení problému jinými autory; stanovení výzkumného cíle; představení zvolené metody k dosažení výzkumného cíle; výsledky, které objasňují přístupy nebo dokumentují ověřitelnost a opakovatelnost řešení; diskuzi, shrnutí závěrů a nové poznatky.

 • Název v českém, slovenském, německém nebo francouzském jazyce (Times New Roman 12, tučně)

 • Název v anglickém jazyce (Times New Roman 12, tučně)

 • Autor(ři) (Times New Roman 10, obyčejně)

 • E-mailový kontakt na autora(y) (Times New Roman 10, obyčejně)

 • Abstrakt – stručná charakteristika obsahu článku – téma, řešený problém, cíl v rozsahu 500 – 700 znaků s mezerami v anglickém jazyce.

 • Klíčová slova – max. 10 klíčových slov a slovních spojení v anglickém jazyce.

 • Vlastní text – standardní požadovaná délka článku činí 6 – 20 normostran (10 800 – 36 000 znaků s mezerami, Times New Roman 10) včetně číslovaných poznámek za textem a příslušenství v českém, slovenském, anglickém, německém a francouzském jazyce.

 • Resumé – stručné shrnutí obsahu článku, jeho hlavních přínosů, doporučení, závěrů apod. v rozsahu 2 000 – 3 000 znaků s mezerami v anglickém jazyce.

 • Seznam použitých pramenů – jednotlivé odkazy řazené abecedně, ve standardizované podobě podle příslušných norem.

Odborný a informační článek a jeho struktura

Obsahuje informace, jež nemusejí vycházet z původního výzkumu. Zpravidla nepřináší nové informace, přináší však nové pohledy na jejich interpretaci nebo souvislosti.
Struktura článku zahrnuje zejména vymezení předmětu příspěvku; soubor informací o řešení předmětu jinými autory a systematické uspořádání takových informací.

 • Název v českém, slovenském, německém nebo francouzském jazyce (Times New Roman 12, tučně)

 • Název v anglickém jazyce (Times New Roman 12, tučně)

 • Autor(ři) (Times New Roman 10, obyčejně)

 • E-mailový kontakt na autora(y) (Times New Roman 10, obyčejně)

 • Abstrakt – stručná charakteristika obsahu odborné informace – téma, řešený problém, cíl v rozsahu 500 – 700 znaků s mezerami v anglickém jazyce.

 • Klíčová slova – max. 5 klíčových slov a slovních spojení v anglickém jazyce.

 • Vlastní text – standardní požadovaná délka článku činí 4 – 6 normostran (7 200 – 14 400 znaků s mezerami, Times New Roman 10) včetně poznámek pod čarou a příslušenství v českém nebo slovenském jazyce. Předmětem odborné informace by měly být aktuální otázky, diskutované volnější formou, ale na základě objektivních podkladů.

 • Seznam použitých pramenů – není vyžadován, ale pokud se autor odkazuje na konkrétní zdroj, musí být uveden.

Ostatní příspěvky a jejich struktura

Obsahuje seznámení s plánovanými nebo uskutečněnými vědeckými konferencemi, semináři, simpozii a publikacemi v českém nebo slovenském jazyce. U prezentace mezinárodních akcí nebo projektů je nutná stručná verze v anglickém jazyce. Po dohodě s redakcí lze uveřejnit i další informace, odpovídající zaměření a profilu časopisu.

 • Název informace nebo anonce (Times New Roman 12, tučně)

 • Autor nebo odpovědná osoba (Times New Roman 10, obyčejně)

 • Vlastní text – maximálně 2 normostrany, což činí 3 600 znaků s mezerami, Times New Roman 10.

Pokyny pro autory Autorská práva
Administrace